Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

2159 3486

January 30 2015

January 09 2015

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viamaddaleinee maddaleinee

"Tylko, że tego, myślała, właśnie tego mam po dziurki w nosie. Tego nieustannego analizowania- z jednej strony to, z drugiej tamto. Z jednej strony wygląda na to, że mu na mnie zależy, z drugiej-że niekoniecznie. Z jednej strony powinnam o nim zapomnieć. Z drugiej strony, jak tonący brzytwy, powinnam chwytać się każdego źdzbła miłości, które mam w zasięgu ręki. Z jednej strony to może okazać się bardzo skomplikowane. Z drugiej-to nigdy nie jest proste. Jeżeli chodzi o miłość."

— Asa Larsson- "I tylko czarna ścieżka"
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viapensieve pensieve
0738 2907 500
Reposted fromrol rol viacomfortablynumb comfortablynumb
6498 32da

the-nap-king:

My whole life has been a lie

9849 fb7c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaarrependimento arrependimento
8350 e9d6 500
Reposted fromfreakish freakish viaarrependimento arrependimento
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans: "Papierowe marzenia"
Reposted frompensieve pensieve viaarrependimento arrependimento
8018 ef8c
4452 b424
Maleńkie krokodylki <3

January 08 2015

Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl